Vergoedingen Zorgverzekeraars

Vanaf januari 2015

Vanaf januari 2015 gelden andere voorwaarden voor de vergoeding van pedicurebeandelingen vanuit de basisverzekering. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicurebehandelingen, wordt gebruik gemaakt van zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel , hoe meer noodzakelijke voetzorg. De zorgprofielen worden vastgesteld door een podotherapeut met een geldige registratie in het KP (Kwaliteitsregister Paramedici).

Voor alle diabetespatiënten geldt dat zij vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is dit niet het geval? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit een aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen patiënten kunnen in aanmerking komen voor voetbehandelingen uit medische noodzaak:

  • Patiënten met reumatoide artritis (RA), een dwarslaesie of andere klachten, veroorzaakt door gediagnosticeerd onderliggend lijden;
  • Patiënten met diabetes met zorgprofiel 0 of 1 (hoger zorgprofielen worden doorgaans alleen door de basisverzekering gedekt);
  • Patiënten die een herseninfarct hebben gehad.
Onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekst van Pedicure vergoeding 2015 - ZorgWijzer.nl 


Meer informatie