RPV register

Over het RPV register

Wat is het RPV?

Register Paramedische Voetzorg (RPV)

Het register paramedische voetzorg is een register waarin de beroepsvereniging Stipezo voetzorgverleners opneemt en zichtbaar maakt voor zorgvragers, patiënten en andere geïnteresseerden (podotherapeuten, zorgverzekeraars, ketenzorggroepen etc).

In dit register worden alleen zorgverleners opgenomen met een diploma of certificaten (of in opleiding zijn hiervoor) op het gebied van voetzorgverlening waardoor er een samenwerkingsovereenkomst kan worden verkregen om deze zorg te verlenen.

We spreken van paramedische zorg omdat deze beroepsgroep niet tot de medische wereld behoort. Omdat “basis-pedicures” geen specifiek diploma/certificaat bezitten worden deze niet opgenomen. Om duidelijk te zijn dat het om een specifieke beroepsgroep gaat met paramedische handelingen heeft dit register deze naam gekregen. (Kijk voor meer uitleg onder Paramedisch Chiropodist).

De registratie

De opzet van het register is in samenwerking en intensief overleg met zorgverzekeraar ontwikkeld.

Het register heeft een categorie 1 voor Mbo-niveau zorgverleners en een categorie 2 voor Hbo (niveau) zorgverleners.

De eerste groep is het grootst.  Deze bestaat uit 3 niveaus A,B en C.

 

Niveau A.  De PaC en mp

Deze professionals zijn bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van:

 • Instrumentele voetbehandelingen bij alle patiënten en zorgvragers (kunnen een samenwerkingsovereenkomst verkrijgen)
 • Maken van ortheses
 • Toepassen van vilttherapie
 • Uitvoeren van voetonderzoek, voetscreening
 • Behandelen van nagelproblemen en toepassen van correctie
 • Afnemen van huid-nagel biopten t.b.v. schimmelonderzoek (alle PaC-ers en enkele mp’s)

 

Niveau B.   De pedicure+ (in bezit van diabetische voet en reumatische voet)

Deze professionals zijn bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van:

 

 • Instrumentele voetbehandelingen bij alle patiënten en zorgvragers (kunnen een samenwerkingsovereenkomst verkrijgen)

 

Niveau C.  “Basis pedicure” met één certificaat of in opleiding tot PaC of mp

Deze professionals zijn (bijna) bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van:

 • Instrumentele voetbehandelingen bij alle patiënten en zorgvragers (kunnen meestal geen samenwerkingsovereenkomst verkrijgen)

 

Stap 1. Aanmelding

Een zorgverlener meldt zich via de website aan.

De registratie start op basis van het overleggen van diploma’s met certificaten.

 • Diabetische voet met datum vóór 1-1-2013
 • Reumatische voet met datum vóór 1-1-2013
 • Pedicure+ (heeft diabetische voet en reumatische voet met datum vóór 1-1-2013)
 • Medisch pedicure
 • Paramedisch Chiropodist

Voor collega’s met een Belgisch diploma nemen wij contact op met de organisatie BVV voor controle op kennis en kunde.

U vult het aanmeldformulier in dat u vindt onder de button “aanmelden”.

U dient uw AGB code (persoonlijke en praktijk) te vermelden. Per 1-1-2020 kunt u bij Vektis uitsluitend als medisch pedicure of Paramedisch Chiropodist een code (9605) aanvragen. Heeft u geen AGB code meer en bent u pedicure+ dan kunt u bij Vektis het verzoek tot heropening aanvragen met behulp van een bewijs van inschrijving in het RPV dat te verkrijgen is van de ledenadministratie.

De aanvrager wordt opgenomen in het RPV, in de ledenadministratie en in de mailgroep voor de nieuwsbrieven.

Stap 2.

Er volgt een bedrijfsaudit.

Tijdens de bedrijfsaudit wordt een inventarisatielijst ingevuld met daarin o.a. een controle op:

 • de aanwezige kennis, kunde (diploma’s/certificaten)
 • praktijkvoering (ruimte, hygiëne, wachtruimte schoonmaak protocol etc)
 • AGB code als zorgverlener en AGB-code voor de praktijk
 • Juistheid van AGB-specialisatie codes
 • aantoonbaarheid van aansluiting bij geschillencommissie
 • voldoen aan de wkkgz wet
 • het op orde hebben van AVG voorschriften (AVG protocol)
 • geldige inschrijving bij KvK
 • aantoonbaar afgesloten verzekeringen
 • maken van medische rapportages
 • werktijden en dagen

Na een positief bevonden audit wordt het registratienummer definitief en wordt de positieve audit in de ledenadministratie opgenomen.

Stap 3. Accreditatie.

Een accreditatie moet in overeenstemming zijn met de beroepsuitvoering. De kennis en vaardigheden die daarvoor noodzakelijk zijn moeten up-to-date gehouden worden.

Daarvoor zijn de eisen als volgt vastgesteld:

 • jaarlijks minimaal één aaneengesloten scholingsdag in de vorm van Stipezodag.
 • Jaarlijks een schriftelijke Stipezotoets die met goed gevolg moet zijn afgesloten.

De zorgverlener ontvangt hiervoor een accreditatiecertificaat met daarop het jaar waarin het certificaat geldig is (kalenderjaar). Dit kan de zorgverlener altijd aan de contracterende partij (podotherapeut, ketenzorggroep) overleggen. Kan hij/zij dat niet dan is er niet aan de accreditatieplicht voldaan.

Hoe is het RPV registratienummer opgebouwd

Registratienummer.

Het registratienummer is een samenstelling van gegevens, bestaand uit 4 delen.

 1. Eerste gedeelte slaat op de diploma’s verstrekt door een beroeps/brancheorganisatie en ze staan in volgorde van het behalen van een diploma

S = Stipezo
P = ProVoet
N= NVvP
L= stichting Loop
Z= BVV (België)

 1. Tweede gedeelte is het jaartal van aanmelding.
 2. Derde gedeelte is het volgnummer van inschrijving
 3. Vierde gedeelte is het competentie niveau.

 Een voorbeeld   SLP20251009A (SLP-2025-1009-A)