RPV register

Over het RPV register

Wat is het RPV?

Het RPV (Register Paramedische Voetzorg) is een onafhankelijk registratiesysteem voor professionals in de Paramedische Voetzorg uit iedere brancheorganisatie die deze groep professionals vertegenwoordigt.

Toegang tot het RPV kan worden verkregen door aanmelding bij deze brancheorganisaties. Iedere brancheorganisatie draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van de bij haar aangesloten professionals. De brancheorganisatie is als rechtspersoon hiervoor het aanspreekpunt.

Wat houdt paramedische voetzorg in?
Paramedische voetzorg richt zich enerzijds op het verhelpen van klachten die betrekking hebben op nagel- en huidproblemen, teenstandafwijkingen, verhoogde druk, en anderzijds op preventie, om voetproblemen te voorkomen. De paramedische voetzorgverlener (als niet-medicus) mag een instrumentele behandeling toepassen met gebruik van instrumenten en behandemethodes die ook door medici worden gehanteerd. De behandingen worden gegeven volgens de Richtlijn voor voetbehandelingen en voetonderzoek voor geregistreerden in het Register Paramedische Voetzorg van Stipezo.

Een voetbehandeling gegeven door een paramedisch voetzorgverlener op mbo-niveau, is dus geen cosmetische behandeling. De zorg is gericht op probleemvoeten, waarbij bijvoorbeeld een pijnlijke likdoorn (clavus) of eeltlocatie (hyperkeratose) wordt behandeld. Ook meer complexe behandelingen kunnen worden gegeven, waarbij een hulpstuk (orthese) kan worden gemaakt of een nagelbeugel wordt vervaardigd en geplaatst, ter correctie van een afwijkende nagelvorm of ingroei van de nagel. Een mbo-professional in voetzorg is ook opgeleid om een volledige voetscreening  te kunnen uitvoeren.

Professionals in paramedische voetzorg zijn gekwalificeerd om goede voetzorg te verlenen. Er zijn verschillende groepen voetzorgverleners, waarbij het opleidingsniveau het verschil ertussen bepaalt.

Er zijn mbo-opgeleide professionals, werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg of, onder verantwoordelijkheid van een podoloog/podotherapeut, werkzaam in een ziekenhuis (tweedelijns gezondheidszorg).

In het RPV-register, categorie 1 (A en B), zijn drie groepen voetzorgverleners op mbo-niveau opgenomen:

  1. Paramedisch Chiropodist (met een branchediploma van Stipezo)
  2. Medisch Pedicure (met een branchediploma van ProVoet)
  3. Pedicure+ (met een branchediploma van ProVoet)

Binnen deze categorie zijn er door opleidingsverschillen ook verschillende niveaus. De Pedicure+ (niveau B) is opgeleid om zowel algemene behandelingen als  diabetische-reumatische voetbehandelingen en -screenings te kunnen uitvoeren. Niveau A staat voor allround opgeleid, de gespecialiseerde voetzorgverleners. Deze vakmensen kunnen meer gespecialiseerde behandelingen geven, met toepassing van bijvoorbeeld vilttherapie, siliconen ortheses en omega-nagelbeugels. Dit zijn de Paramedisch Chiropodist en de Medisch Pedicure.

Podotherapeuten (aangesloten bij de brancheorganisatie NVvP) zijn hbo-opgeleide professionals in voetzorg. Podologen (aangesloten bij de brancheorganisatie Stichting LOOP) vormen een andere groep professionals in voetzorg, zij zijn opgeleid op hbo-niveau, en worden opgenomen in categorie 2. Zowel podotherapeuten als podologen zijn bevoegd en bekwaam om, naast de behandelingen, specifiek onderzoek te verrichten en therapiezolen te vervaardigen. Er zijn ook professionals die wondbehandelingen mogen uitvoeren.

Wat zijn de accreditatie-eisen voor het RPV?

Bedrijfsaudit
Voor een definitieve registratie in het RPV zal er eerst een bedrijfsaudit worden gedaan. Tijdens de audit wordt nagegaan of de voetzorgverlener in het bezit is van de juiste diploma's en certificaten, beroepsrelevante bedrijfsformulieren, inschrijving in de KvK, een btw-nummer, bedrijfsverzekeringspolis(sen). 

Verplichte jaarlijkse bijscholing
Er is een jaarlijkse beroepsrelevante bijscholingsverplichting van minimaal 8 aaneengesloten uren. Hieraan wordt voldaan door het bijwonen van de verplichte Stipezodag (met toets) of de inhaalochtend (met toets) plus een door Stipezo geaccrediteerde bijscholingsdag van andere kennisaanbieders. Het staat de professional vrij om zich naar eigen inzicht verder te verdiepen in allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de beroepspraktijk van de voetzorgverlener, Stipezo hanteert bewust geen accreditatiepuntensysteem.

Minimaal aantal werkuren
Stipezo vindt het noodzakelijk dat een voetzorverlener een minimum aantal uren per week werkzaam is, zodat de vakbekwaamheid kan worden gegarandeerd. In 2012 heeft Stipezo dit aantal gesteld op minimaal 12 uren per week. Er wordt gekeken naar een gemiddelde over vijf jaren om beginnende vakmensen een reële kans te geven hun praktijk op te bouwen. Voor geregistreeerden die te kampen hebben met gezondheidsproblemen of een moeilijke gezinssituatie wordt in redelijkheid gezocht naar een andere verdeling.