Kosten lidmaatschap en accreditatie in 2021

Voor nieuwe leden éénmalig auditkosten

Wat kost Stipezo?  
  1. Contributie is €115 per volledig jaar. Alleen in het aanmeldjaar wordt per maand lidmaatschap betaald. Het aanmeldjaar is vermeld in het registratienummer.
  2. In het aanmeldjaar en tweede jaar kost de jaarlijkse bijscholingsdag (Stipezodag) inclusief de accreditatietoets €120.
    In het derde en vierde jaar kost scholing/accr 10% minder.
    In het vijfde en zesde jaar kost scholing/accr 20% minder.
    In het zevende jaar en daarna kost scholing/accr 30% minder.
  3. Eenmalig auditkosten €60. Indien herhaling nodig blijkt kost dat opnieuw €60.
Elk jaar kunnen de kosten geïndexeerd worden. De kosten worden in een totaalfactuur gefactureerd.
Bij afmelding vindt geen restitutie van de betaalde gelden over de rest van dat jaar plaats. Men betaalt per kalenderjaar en heeft ook een betalingsverplichting voor het hele jaar (ook bij het niet bijwonen van de Stipezodag). Dit is inherent aan de totaalfactuur.
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Muurschild Stipezo algemeen : € 45 inclusief 21% BTW


  Muurschild Paramedisch Chiropodist : € 45 inclusief 21% BTW
 

Muurschild RPV : € 45 inclusief 21% BTW