Uw voeten onze zorg

Stipezo voor zichtbare kwaliteit

Brancheorganisatie voor professionals in voetzorg op mbo-niveau die in de sector gezondheidszorg willen werken.
Klik op het blauwe blok om geregistreerden te vinden.

Nieuws: Download brief 2e lockdown.
Download het Vergoedingen AV document.

Bekijk onze film en onze nieuwsbrieven.
Film Stipezo

Leden
Informatie voor leden
Consumenten
Zoek een geregistreerde pedicure
RPV
Register Paramedische Voetzorg
Stichting pedicure in de zorg

Hoe zet Stipezo zich in voor voetzorgverleners op MBO niveau die werkzaam (willen) zijn in de sector zorg?

Door onderwijs en examinering te verzorgen waarbij gecontroleerd wordt op kwaliteit van zowel de onderwijsinstellingen als de docenten.
Door onderwijs en examinering te verzorgen waarbij gecontroleerd wordt op kwaliteit van zowel de onderwijsinstellingen als de docenten.
Door de belangen van deze groep te vertegenwoordigen bij belangrijke partijen in het beroepenveld.
Door de belangen van deze groep te vertegenwoordigen bij belangrijke partijen in het beroepenveld.
Door registratie van de professionals in het RPV (Register Paramedisch Voetzorg), zonder extra kosten.
Door registratie van de professionals in het RPV (Register Paramedisch Voetzorg), zonder extra kosten.
Door samen te werken met andere organisaties, wanneer dit in het belang is van onze geregistreerden.
Door samen te werken met andere organisaties, wanneer dit in het belang is van onze geregistreerden.
Door standvastig een eigen koers te volgen, als dit noodzakelijk is voor het bereiken van een doel en voor de instandhouding van de vereiste transparantie en onafhankelijkheid.
Door standvastig een eigen koers te volgen, als dit noodzakelijk is voor het bereiken van een doel en voor de instandhouding van de vereiste transparantie en onafhankelijkheid.
Door reële accreditatie-eisen te stellen met een ruim branche-onafhankelijk aanbod.
Door reële accreditatie-eisen te stellen met een ruim branche-onafhankelijk aanbod.