Het bestuur van Stipezo

Stipezo is een brancheorganisatie voor professionals in voetzorg die willen werken in de zorgsector.

De bestuursleden van Stipezo zijn allen zelf werkzaam (geweest) als voetzorgverlener en hebben meer affiniteit met de zorg- dan met de wellnessfactor. Zij zetten hun jarenlange praktijkervaring enthousiast en belangeloos in voor de beroepsgroep.

Stipezo voert een innovatief beleid. Hierbij staat voorop dat het duidelijk moet zijn voor zorgconsumenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere disciplines in de zorg, dat de aangesloten professionals voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen die nodig zijn voor juiste voetzorgverlening en preventie van voetproblemen.

Stipezo licenseert het onderwijs voor de Paramedische Chiropodist en zorgt voor de examinering ervan. Stipezo erkent ook de door de zorgverzekeraar erkende deskundigheid van de Medisch Pedicure en de Pedicure+. 

Stipezo schrijft alle aangeslotenen in bij het brancheonafhankelijk RPV (Register Paramedische Voetzorg). Het register vereist een audit na inschrijving en minimaal een jaarlijks geaccrediteerde bijscholingsdag, maar geen optelsom van accreditatiepunten.

Ria Snelting-Van Densen
Voorzitter
Medisch analist
Actief pedicure (vanaf 1985)
Paramedisch Chiropodist Docent Pijntherapeut Propedeuse Podotherapie (sinds 2011)
Gerard Timmers
Penningmeester
Voetkundig Adviseur (Stichting Loop) Medisch Pedicure Podoloog (Academie Voor Podologie in Utrecht)
Leo Teunissen
PR
Paramedisch Chiropodist
Jozina Deurloo-Janssen
Bestuurslid
Paramedisch Chiropodist met eigen praktijk Verpleegkundige