Het bestuur van Stipezo

Stipezo is een brancheorganisatie voor professionals in voetzorg die willen werken in de zorgsector.

Stipezo voert een innovatief beleid. Hierbij staat voorop dat het duidelijk moet zijn voor zorgverlener, zorgconsument, zorgverzekeraars en andere disciplines in de zorg, dat de aangesloten professionals voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen die nodig zijn voor juiste voetzorgverlening en preventie van voetproblemen.

Stipezo licenseert het onderwijs voor de Paramedische Chiropodist en zorgt voor de examinering ervan. Stipezo erkent ook de door de zorgverzekeraar erkende deskundigheid van de Medisch Pedicure en de Pedicure+. Het bestuur van Stipezo bestaat voor een groot deel uit vrouwen - wat overeenkomt met de verhoudingen binnen de beroepsgroep - en de bestuurders zijn zelf ook actieve professionals in voetzorg.

Stipezo schrijft alle aangeslotenen meteen in bij het brancheonafhankelijk RPV (Register Paramedische Voetzorg). Het register vereist een audit na inschrijving en minimaal een jaarlijks geaccrediteerd congres, maar geen optelsom van accreditatiepunten.

Ria Snelting-Van Densen
Voorzitter
Medisch analist
Actief pedicure (vanaf 1985)
Paramedisch Chiropodist Docent Pijntherapeut Propedeuse Podotherapie (sinds 2011)
Cisca Jansen-Kits
Secretaris +31 (06) 36050504
Paramedisch Chiropodist Praktijkdocent 15 jaar ervaring als pedicure
Charlotte Giesen
Penningmeester
Podoloog A
(+semester knie & heup)
Paramedisch Chiropodist
Oncologisch Voetzorgverlener
15 jaar voetzorgverlener in eigen praktijk en zorginstelling met dementerende ouderen
Leo Teunissen
PR
Paramedisch Chiropodist