Uw voeten onze zorg

Stipezo voor zichtbare kwaliteit

Brancheorganisatie voor MBO-professionals in voetzorg die in de sector gezondheidszorg willen werken.

Bekijk onze film

Leden
Informatie voor leden
Consumenten
Zoek een geregistreerde pedicure
RPV
Register Paramedische Voetzorg
Stichting pedicure in de zorg

Hoe zet Stipezo zich in voor MBO-professionals die werkzaam zijn in de sector zorg?

Door onderwijs en examinering te verzorgen waarbij gecontroleerd wordt op kwaliteit van zowel de onderwijsinstellingen als de docenten.
Door onderwijs en examinering te verzorgen waarbij gecontroleerd wordt op kwaliteit van zowel de onderwijsinstellingen als de docenten.
Door de belangen van deze groep te vertegenwoordigen bij belangrijke partijen in het beroepenveld.
Door de belangen van deze groep te vertegenwoordigen bij belangrijke partijen in het beroepenveld.
Door registratie van de professionals in het RPV (Register Paramedisch Voetzorg), zonder extra kosten.
Door registratie van de professionals in het RPV (Register Paramedisch Voetzorg), zonder extra kosten.
Door samen te werken met andere organisaties, wanneer dit in het belang is van onze geregistreerden.
Door samen te werken met andere organisaties, wanneer dit in het belang is van onze geregistreerden.
Door standvastig een eigen koers te volgen, als dit noodzakelijk is voor het bereiken van een doel en voor de instandhouding van de vereiste transparantie en onafhankelijkheid.
Door standvastig een eigen koers te volgen, als dit noodzakelijk is voor het bereiken van een doel en voor de instandhouding van de vereiste transparantie en onafhankelijkheid.
Door reële accreditatie-eisen te stellen met een ruim branche-onafhankelijk aanbod.
Door reële accreditatie-eisen te stellen met een ruim branche-onafhankelijk aanbod.